top of page

PRIVACY POLICY

Delimac respecteert de privacy van alle bezoekers van onze site. Persoonlijke informatie wordt door ons dan ook vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend om de bestellingen snel en zorgvuldig te verwerken. Verder worden je gegevens uitsluitend gebruikt met jouw toestemming. Delimac zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen, diegene die betrokken zijn bij het uitvoeren van de bestelling. Wanneer je een bestelling plaatst bij Delimac, hebben wij verschillende gegevens nodig voor verschillende doeleinden. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens verkrijgen, wat je rechten zijn en hoe je deze kunt uitoefenen. Om een goede en persoonlijke service te garanderen, hebben we enkele gegevens van jou nodig. Die gegevens worden uitsluitend gebruikt voor diensten waar je specifiek om hebt gevraagd. Dat gaat bijvoorbeeld om een bestelling die je plaatst of gegevens die aangepast moeten worden. Je persoonsgegevens worden opgenomen in het Delimac klantenbestand, wat alleen voor Delimac-doeleinden wordt gebruikt.

Doelen en gegevensverwerking
Je gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst. Daarnaast worden je gegevens gebruikt voor het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie. Daarbij is inbegrepen het gericht uitvoeren van Delimac marketingactiviteiten, het invorderen van verschuldigde bedragen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Delimac verstrekt geen gegevens aan derden.

 

Betalinggegevens en veilige betalingen
De bankgegevens die nodig zijn voor de betaling van de bestellingen, worden uitsluitend gecollecteerd en behandeld door onze dienstverlener Wix Payments (de behandeling van deze persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd conform de privacy policy van Wis Payments, die beschikbaar is op zijn website). Delimac heeft zelf geen toegang tot jouw bankrekeningnummer of creditkaartnummer (deze gegevens kunnen wel door Delimac behandeld worden bij een terugbetaling). Tijdens het bestelproces en bij het gebruik van contactformulieren wordt gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

 

Geheimhouding
De personen die handelen onder het gezag van de verantwoordelijke, alsmede de verantwoordelijke zelf en zij die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Doorlinken via onze website
De website van Delimac kan koppelingen naar andere sites bevatten, die niet onder het beheer van Delimac vallen. Delimac is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of naleving van de privacy regels door de beheerders van de betreffende sites.

Adreswijziging
Klanten verplichten zich ertoe Delimac van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang Delimac geen adreswijziging heeft ontvangen, blijf je aansprakelijk voor de door jouw bestelde artikelen dewelke op het oude adres worden afgeleverd.

Aanpassingen
Delimac kan deze privacy policy tussentijds aanpassen, wanneer er zich ontwikkelingen voordoen op het gebied van bijvoorbeeld technologie, wetgeving, verwerkingen of verstrekkingen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op deze pagina.

bottom of page